Skip to content

Algmene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.groenboekers.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.groenboekers.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Groenboekers . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groenboekers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Groenboekers.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Groenboekers te mogen claimen of te veronderstellen.

Groenboekers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.groenboekers.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Groenboekers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.groenboekers.nl op deze pagina.

Contactgegevens

GROENBOEKERS VOF
Veilingkade 9D
4815 HC Breda
06 8136 1683
maryon@groenboekers.nl
KVK-nummer: 64096831

Prettig kennis te maken!

Ben je er klaar voor om je boekhouding, administratie of andere belasting/financiële vraagstukken uit te besteden? Neem contact met ons op, dan helpen we je direct verder. Kom bij ons langs of mail ons waar we je mee kunnen helpen.